OORSPRONG

NIETS IS VERLOREN

Fase 1 : Wat als we overlast als grondstof zouden bekijken?

Brits Chinese kunstenaar Lisa Ma maakte in 2013 deel uit van het jaarlijkse kunstenaars kamp van Timelab. Als speculatief designer onderzocht Lisa Ma mogelijke toekomstscenario's voor de stad van morgen. Ze ontdekt hoe de Canadese Gans en de Japanse Duizendknoop deel uitmaken van een uitroeiingsprogramma van de overheid.

Fase 2 : In de stad

In 2014 organiseert Canvas 'Atelier de Stad'. Voor Oost Vlaanderen neemt Timelab in samenwerking met KASK en Stad Gent de opdracht aanen wordt een jaar lang gevolgd door een cameraploeg. Een massa brainstorm in het stadhuis, tal van cocreatieprojecten en een festival met meer dan 7000 bezoekers. Hier wordt het idee van Lisa door ontwikkeld tot een pop up restaurant met stoverij van Canadese Gans, Ginderella en taart met Japanse Duizendknoop.

https://vimeo.com/105651377

https://vimeo.com/85841096

Fase 3: verduurzamen door productontwikkeling

Ginderella wordt het eerste product van een nieuw bedrijf van de gebroeders Heyneman en Timelab schrijft een opdracht uit voor een stage voor de ontwikkeling van een vezelplaat op basis van Japanse Duizendknoop (Japanese Knotweed). Knotplex is geboren. 

Fase 4: haalbaarheidsstudie

In 2017 start Timelab een haalbaarheidsstudie en werkt hiervoor samen met Flanders Plastic Vision, VUB, Provincie Oost Vlaanderen en Labeur. De eerste lokale productie unit voor kleine platen van 20x20 is een feit.

Fase 5: Decentraal schalingsplan

Onder impuls van de Koning Boudewijnstichting wordt de businesscase in 2018 meer concreet en schrijft Timelab een handleiding voor het opschalen en modulair maken van de productie.